พิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้กับ ศปอ.คปอ.

นนพ.คปอ.ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้กับ ศปอ.คปอ.

เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยปฏิบัติราชการสนาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นมาตราการป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น

และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามที่ เสธ.ทอ./ประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.

ในการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔ เรื่องการเตรียมการรับมืออัคคีภัย และไฟป่าในช่วงฤดูร้อน

โดยมี พล.อ.ท.กนิษฐ์ ชัยสาร รอง ผบ.คปอ.

เป็นประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น คปอ.เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔