นนพ.คปอ.ได้จัดอบรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการจราจร

ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔

ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

โดยมี น.อ.สุริยา วาฤทธิ์ รอง ผอ.ศปอ.คปอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ 

ณ อาคารอเนกประสงค์ คปอ.เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔