พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้าย

วันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

กำหนดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวง, พิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล

เพื่อระลึกถึงความสำคัญและอุทิศแด่ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

ตลอดจนดำเนินการประกอบพิธีทำบุญ คปอ.ประจำปี ๒๕๖๔

โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๔