กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ได้จัดกำลังพล

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ

"กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย"

ทั้งนี้ ผบ.ทอ.ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของคปอ.ที่เข้าร่วมโครงการ

โดยมี ผบ.คปอ.และ ทีมแพทย์ เข้าให้การต้อนรับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๔๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.