พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผบ.คปอ.เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ
การทดสอบใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ 
และในโอกาศนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พล.อ.อ. พุฑฒิ มังคละพฤกษ์
ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบฯ
ณ ห้องประชุม คปอ.(เฉลิมเกียรติ) และผู้เข้ารับการทดสอบจากหน่วยนอกที่ตั้ง
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์(Zoom Cloud Meeting) เมื่อ วันอังคารที่ ๑ มิ.ย.๖๔