พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ

พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ณ บริเวรหน้าพระรูป พระบิดากองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64