พิธีมอบพระรูปจำลอง "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ" ให้กับหน่วยขึ้นตรง
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นำไปประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติราชการของหน่วย
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดจนเป็นเครื่องระลึกถึงและสร้างความภาคภูมิใจในประวัติการถือกำเนิดของกองทัพอากาศ
ให้กับกำลังพลในสังกัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ