วันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔
พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม
มีพิธีคล้องพวงมาลัยอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรและประกอบพิธีสงฆ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔