นาวาอากาศเอก นพดล สวยรูป ผบ.ศสอต.๒ พร้อมข้าราชการ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ บ้านตะกุดขอน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๔