นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิทธิภล รองเสนาธิการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านนิรภัยภาคพื้น
ให้กับกำลังพลกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ชั้นยศ จ่าอากาศตรี-จ่าอากาศเอก)
อายุไม่เกิน ๓๐ ปี  ณ อาคาร อเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔