กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จัดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศตรี ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่หน่วยงาน ทั้งหน่วยในที่ตั้งดอนเมืองและหน่วยสนาม เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของกำลังพล ทอ. ภายใต้ชื่อกิจกรรม"ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔