กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในกิจกรรม " รำลึกถึงพ่อ"   #คิดถึงพ่อ  #จุดเทียนคิดถึงคนบนฟ้า

เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๒๙ น.

ข้าราชการ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ

สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและหน่วยสนาม

ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร