กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในกิจกรรม " รำลึกถึงพ่อ" เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๒๙ น.
ข้าราชการ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและหน่วยสนาม ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#คิดถึงพ่อ

#จุดเทียนคิดถึงคนบนฟ้า