ภารกิจ กองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦  

 

 

น.อ.บญเลศ ผอ.กบค

 

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ เทียนทอง
ผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

 

 


นาวาอากาศเอก อกนิษฐ์ หิญชีระนันทน์
รองผู้อำนวยการกองบังคับการบิน