♦ ภารกิจ กองค้นหาและช่วยชีวิต กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ♦ 

 

 

นาวาอากาศเอก พิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์
ผู้อำนวยการ กองค้นหาและช่วยชีวิต

 

 


นาวาอากาศเอก อธิษฐ์ สงวนศักดิ์
รองผู้อำนวยการ กองค้นหาและช่วยชีวิต